Sloop is geen optie ...

huis 01 boven verloop

Artikelen uit onze nieuwsbrieven

Rijk trekt 17 miljoen euro uit voor Gronings erfgoed

8 maart 2018 - Minister Ingrid van Engelshoven van cultuur maakt 17 miljoen euro vrij voor het onderhoud van rijksmonumenten in het Groninger aardbevingsgebied. Voor 2018 is er 4 miljoen euro beschikbaar, voor de komende jaren nog eens 13 miljoen euro. Daarnaast dragen de provincie Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen elk 1,35 miljoen euro bij. Dat werd bekendgemaakt tijdens een bezoek van minister Van Engelshoven en gedeputeerde Fleur Gräper-Van Koolwijk aan Appingedam.

Als u een schademelding hebt gedaan vóór 31 maart 2017 en u nog geen uitsluitsel hierover hebt gekregen, ontvangt u één dezer dagen een brief van de NAM. In deze brief wordt aangekondigd dat u een aanbod wordt gedaan voor 1 juli dit jaar. De laastste tijd is hierover veel te doen en staat hierover regelmatig iets in de dagbladen. Wat is ons advies aan onze leden?

Sloop woningenOnderstaand de brief die onlangs naar mevrouw van Engelshoven, minister van OCW,  is gestuurd. Hierin uiten wij onze zorgen over de schaal waarop en de snelheid waarmee de sloop van het erfgoed in onze provincie wordt bedreigd. Wij zijn van mening dat dit moet veranderen: zorgvuldiger en geen 150% criterium.  

Sloop huis slachtoffer aardbeving Groningen MG 7591Onderstaand de brief die onlangs naar de heer Wiebes, minister van EZK,  is gestuurd. Hierin uiten wij onze zorgen over de het oneigenlijk gebruik van het argument dat versterken te duur zou zijn en er dus maar gesloopt moet gaan worden. Wij pleiten in deze brief voor het loslaten van het 150%  criterium van de herbouwwaarde voor ons erfgoed.

stad 01 boven verloopOnderstaand de brief die op 8 februari naar de heer Wiebes is gestuurd. Ondewerp is het nieuwe schadeprotocol waar het bestuur kritisch naar heeft gekeken. Wij zijn van mening dat het nieuwe schadeprotocol een aantal essentiele tekortkomingen heeft die met name voor veel van onze leden onacceptabel is.

politiek 300x169Onderstaande brief is verstuurd naar de leden van de vaste commissie Ecomische Zaken en Kllimaat, de lede van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de leden van de provinciale staten van Groningen en naar alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer. 

 

Instructies invullen formulier
 uw naam  
 emailadres  
 titel  
 categorie  
 afbeelding  
 omschrijving  
 taal  
 bouwjaar  
 gebruik/type  
 locatiegegeven  
 straat  
 postcode  
 plaats  
 land  
 marker  
 kaart  
 latitude  
 longitude  
 captcha  
Spelregels voor het voordragen van erfgoed