Nieuws

Hier vindt u een overzicht van alle nieuws betreffende de vereniging. In onze nieuwsbrief, die elk lid of donateur regelmatig ontvangt, wordt naar deze artikelen verwezen op het moment dat ze net zijn verschenen.


Beraad monumenteigenaren in het aardbevingsgebied

By Super User
september 18th, 2017

Op maandag 17 juli ontvingen wij een mail van de heer Breukink, directeur Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), met daarin de volgende uitnodiging:

Erfgoedberaad Groningen

By Derk Kremer
september 18th, 2017

Afgelopen zomer is er contact geweest met Theo Hoek van Libau in Groningen. De heer Hoek staat volledig achter het initiatief van de oprichting van onze vereniging en zou graag zien dat wij voortaan deelnemen aan het Erfgoedberaad Groningen. Onze vereniging vertegenwoordigt een groep van eigenaren van het  erfgoed, iets wat andere stichting of verenigingen op dit gebied moeten missen. Dat maakt onze positie sterker.

Van de voorzitter ... [1]

By Derk Kremer
september 16th, 2017

derk gekniptkopieNa de Algemene Leden Vergadering van 21 mei j.l. is het een tijdje rustig geweest wat betreft de communicatie met onze leden en donateurs. Laten we het zien als een 'zomerreces'. Kortgeleden hebben we onze eerste bestuursvergadering na de vakantieperiode weer gehad. Ik kan constateren dat het bruist van de energie. Maar er is ook een hoop te doen. Temeer daar het schadeprotocol op dit moment in een impasse zit.

Hoewel nog geen Algemene Leden Vergadering, is de eerste bijeenkomst met (aspirant) leden van de vereniging een feit geweest. Met een opkomst van circa 50 personen is dit een goede opkomst te noemen. Maar er zijn ook veel (aspirant)leden geweest die keurig aangegeven hebben dat ze verhinderd waren te komen. Zowel de opkomst, als de afmeldingen werden door het bestuur bijzonder op prijs gesteld.