Visie, Missie en Strategie

Een groot deel van het bouwkundig cultureel erfgoed in de provincie Groningen wordt bedreigd. Eeuwenoude boerderijen en andere architectonische bouwwerken uit ons rijke verleden dreigen in korte tijd slachtoffer te worden van de aardbevingen. De eerste sloopwerken zijn al uitgevoerd.

Om dit te stoppen en verder verval te voorkomen dienen de Eigenaren van monumenten en beeldbepalende panden die hiermee geconfronteerd worden, de krachten te bundelen om te voorkomen dat er over hun heen beslist wordt. De Eigenaren moeten de regie zelf weer in de hand krijgen: het gaat om hún eigendom, hún veiligheid en hún welzijn. Daarbij ondersteuning bieden passend binnen de mogelijkheden van de Eigenaar en in de vorm van schadeherstel, preventieve maatregelen ter voorkoming van schade en letsel of andere voor de Eigenaar passende maatregelen.

Bestandsnaam: Visie, Missie en Strategie versie 2.pdf
Bestandsgrootte: 338.84 KB
Bestandstype: application/pdf
Aanmaakdatum: 12-04-2017