Informatiebijeenkomst Integrale Aanpak Erfgoed

Informatiebijeenkomst Integrale Aanpak Erfgoed
 

Een andere kijk op het versterken van ons Erfgoed

Een informatiebijeenkomst over onze Integrale Aanpak Erfgoed voor alle eigenaren van een rijksmonument, gemeentemonument, karakteristiek of beeldbepalend pand in de provincie Groningen.

De afgelopen jaren heeft de vereniging zich sterk gemaakt om de eigernaar weer de regie over alle werkzaamheden aan zijn pand in eigen hand te geven. Dat is nu gelukt! Op 6 september is door de staatssecretarissen Uslu en Vijlbrief het startsein gegeven voor de eerste serie pilotprojecten. Doel is om onze werkwijze, die veel overeenkomsten heeft met een traditioneel restauratieproject, te toetsen aan de praktijk. Zodra de eerste resultaten positief zijn, kan deze manier van werken beschikbaar gesteld worden aan alle eigenaren van een erfgoedpand (niet alleen rijksmonumenten). 

De Integrale Aanpak Erfgoed is een wezenlijk andere benadering van de versterking van een erfgoedpand, gecombineerd met andere werkzaamheden zoals schadeherstel, verduurzaming, onderhoud en/of restauratie. Hierin is de eigenaar, samen met een architect, zelf de opdrachtgever van alle werkzaamheden! Hierbij kan hij terugvallen op de expertise van het Erfgoedloket en het Restauratiefonds.

Omdat alle partijen die betrokken zijn bij het oplossen van de problemen in het aardbevingsgebied toegezegd hebben om er alles aan te doen om deze pilot tot een succes te maken, gaan wij ervan uit dat deze manier van de aanpak van de versterking beschikbaar gesteld kan worden aan alle eigenaren van een rijksmonument, gemeentemonument, karakteristiek of beeldbepalend pand. Uiteraard is het aan de eigenaar om te kiezen voor deze Integrale Aanpak of gewoon het opdrachtgeverschap overlaten aan de NCG. De keuze is aan de eigenaar! 

De kernwaarden van deze aanpak zijn:

  • eigenaar centraal: als opdrachtgever van alle werkzaamheden aan zijn pand
  • begeleiding/ondersteuning van zelf gekozen restauratie architect gedurende gehele traject
  • samenstellen eigen ontwerp- en bouwteam: alleen de deskundigen over de vloer die ú nodig hebt
  • financiering planvorming voor alle werkzaamheden vanuit Restauratiefonds
  • vorming bouwdepot voor alle werkzaamheden vanuit Restauratiefonds 
  • startmoment werkzaamheden zelf te bepalen: niet afhankelijk van de planning van de gemeente of het NCG
  • maximaal gebruik maken van koppelkansen: versterken, schadeherstel, verduurzaming, restaureren en/of onderhoud
  • inzet van de juiste deskundigheid op het juiste moment ondersteund door het erfgoedloket
  • heldere wettelijke kaders
  • voor rijksmonumenten, gemeentemonumenten, karakteristieke- en beeldbepalende panden

De bijeenkomst start om 19:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur. Einde circa 21:30 uur. 
Zowel het Restauratiefonds als het Erfgoedloket zijn deze avond aanwezig. Ook hebben wij een aantal architecten uitgenodigd voor deze avond. Het is een avond waarop u uw vragen kwijt kunt en er naar u wordt geluistert!

Evenement gegevens:

Startdatum 13-09-2023 19:30
Einddatum 13-09-2023 22:00
Ingeschreven 31
Toegang Alle erfgoedeigenaren
Locatie MFC Kabzeël

Wij accepteren geen inschrijvingen meer

U kunt alleen commentaar geven of vragen stellen als u bent geregistreerd en ingelogd.