VGME - bijeenkomsten bespreking knelpunten aanpak schadeherstel/versterking