Forum voor leden

Leden hebben hier de mogelijkheid vragen te stellen en/of te beantwoorden, ervaringen te delen met andere leden. Ieder lid kan een discussie starten en beëindigen.
  1. Hans Danel
  2. Waardecompensatie
  3. zondag 09 december 2018
  4.  Abonneer via e-mail
Wij bewonen een Rijksmonument. In de afgelopen jaren was het te doen gebruikelijk dat (vnl. financiële) kostenvoor opstal en ander pandgebonden (landinrichtingsrente, waterschapslasten -watersysteemheffing, zuiveringslasten-, gemeentelijke OZB) lasten aftrekbaar waren van de inkomstenbelasting (IB). Al enige jaren is dit niet meer mogelijk waarbij ter compensatie de drempel Rijksmonumenten aftrek is vervallen.
Nu is het zo dat agv. het feit dat de herbouwwaarde van een Rijksmonument in de tijd 'toeneemt' (los van marktontwikkelingen) dus ook de premie voor de opstal toeneemt. Materiaal op/aan/van een oud huis wordt over het algemeen minder waard en bij een Rijksmonument steeds meer. Er zijn slechts enkele verzekeringsmaatschappijen (o.a. Donatus) die daarvoor 'compenseren' en je dus in de tijd steeds meer premie gaat betalen omdat simpelweg de herbouwwaarde toeneemt. Dit is m.i. overigens volledig terecht en logisch.
Wat wij echter niet logisch vinden is dat deze toenemende gevolgkosten door het bewonen van een Rijksmonument niet aftrekbaar is (en blijft) van de IB? Zou het een idee zijn om als verenging voor volledige aftrekbaarheid van deze posten te pleiten als compensatie voor eigenaren van Rijksmonumenten in het aardbevingsgebied? Voor de goede orde: geen subsidie o.i.d.'s maar gewoon structurele mogelijkheid tot IB-aftrek.
Wanneer er in het kader van aardbevingsschade herstel- en/of restauratiewerkwaamheden worden uitgevoerd, heeft dit op termijn nóg nadeligere financiële gevolgen voor eigenaren.
Wanneer hiertoe actie en/of nadere toelichting noodzakelijk is, zijn wij hiervoor beschikbaar.
Mvg Hans
Reageer
  1. Andriesse
  2. 2 jaar geleden
  3. #13
Door een groot aantal landelijke organisaties is getracht de fiscale aftrekregeling te behouden.
Helaas had het ministerie zijn zinnen gezet op een subsidieregeling (scheelt de belastingdiernst een hoop werk) . In december jl. zijn 2e en 1e kamer akkoord gegaan met de nieuwe regeling. Wel is in mei nog een overgangsregeling gepubliceerd voor lopende gevallen.
Het is volledig kansloos om nu energie te steken in het terugdraaien van de regeling. Kees andriesse
Er is nog geen reactie geplaatst.
Reacties (0)


Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Wees een van de eersten om op dit bericht te reageren!