Forum voor leden

Leden hebben hier de mogelijkheid vragen te stellen en/of te beantwoorden, ervaringen te delen met andere leden. Ieder lid kan een discussie starten en beëindigen.
  1. Wout Brouwer
  2. Verjaring
  3. donderdag 21 september 2017
  4.  Abonneer via e-mail
Met de tijd die er in gaat zitten om via alle instanties schadevergoeding te krijgen bestaat het risico op verjaring van de vordering. Een verjaarde vordering kan geen kracht meer bijgezet worden met een proces bij de rechter. Gelukkig is dit te voorkomen.

Verjaring kent twee termijnen. Schade door gaswinning in het Groningenveld verjaart na dertig jaar. Dit is de objectieve termijn. Daarnaast geldt nog een subjectieve termijn van vijf jaar. De objectieve termijn begint te lopen op het moment dat de schade is veroorzaakt. Als uw huis beschadigd is door de aardbeving bij Huizinge van 16 augustus 2012, dan kunt u in rechte vergoeding van deze schade afdwingen tot 16 augustus 2042. Maar er is ook een subjectieve termijn van 5 jaar. Deze begint te lopen op het moment dat u de schade ontdekt en weet wie u aansprakelijk moet stellen. Wat is nu nog het nut van de termijn van 30 jaar als de rechtsvordering na 5 jaar verjaart? Dat is het mooie van de subjectieve termijn: deze kan net zolang herstart worden tot de objectieve termijn verstreken is. Dat herstarten heet stuiten. Dit moet u zelf doen.

Om te stuiten is vereist dat u de aansprakelijke partij daadwerkelijk aansprakelijk heeft gesteld. U moet dus een vordering ingediend hebben. U dient schriftelijk te stuiten en in de brief duidelijk aan te geven dat de brief een stuitingshandeling is. Verder is van belang dat u richting zo veel mogelijk partijen stuit. In ieder geval naar de NAM, maar ik zou aanraden om voor de zekerheid ook naar het CVW te stuiten om te voorkomen dat zij het schadedossier sluiten en later weigeren het weer te openen. Neemt de NAM bijvoorbeeld een advocaat in de arm, dan dient u ook naar de advocaat te stuiten. In verband met uw bewijspositie met betrekking tot de stuiting zou ik aanraden om de stuitingsbrieven op zijn minst aangetekend te versturen. Bij deurwaardersexploot is nog beter, maar dat gaat flink in de rekeningen lopen en aangetekende verzending volstaat ook.

Kunt u helemaal niets meer doen met een verjaarde vordering? Als de verjaringstermijn is verstreken kunt u de vordering niet meer aan de rech
Reageer
Er is nog geen reactie geplaatst.
Reacties (0)


Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Wees een van de eersten om op dit bericht te reageren!