Pagina 1 van 4

aanmelden voor de pilot

U staat op het punt u aan te melden voor de deelname aan de pilot. Zoals aangegeven op onze webstie, is deze pilot alleen bedoeld voor eigenaren van een rijksmonument. Voldoen u aan de voorwaarden zoals genoemd, gaat u dan verder met de procedure.


Op deze pagina en de volgende, vult u de gevraagde gegevens zo goed mogelijk in. De velden met * zijn verplicht om in te vullen.
Bent u als lid ingelogd in deze website, zijn een aantal velden reeds ingevuld.


Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
De voorwaarden voor deelname zijn:
- u bent eigenaar van een rijksmonument;
- u woont in één van de genoemde gemeenten het Hogeland, Midden-Groningen of Loppersum/Eemsdelta;
- u hebt minimaal plannen voor schadeherstel en/of versterking;
- bereid om de opgedane ervaringen te delen met de leden van de vereniging;
- hoewel leden voorrang krijgen bij de selectie, is lidmaatschap van de vereniging niet vereist;
- er minimaal sprake is van schadeherstel en/of versterking;
- de vereniging mag de pilot waar ik aan mee doe, gebruiken voor promotiedoeleinden.;
- het aanmelden is geen verplichting tot deelname: u kunt tot de daadwerkelijke start afhaken;
- u kunt aan deze aanmelding geen enkel recht ontlenen wat betreft deelname aan de pilot.

Ongeldige invoer