Algemeen

Display:
Sort By:

De provincie Groningen, de tien gemeenten in het aardbevingsgebied en het kabinet hebben vandaag het startschot gegeven voor het Nationaal Programma Groningen. Met dit programma werken regio en Rijk samen aan de economische versterking en de kwaliteit van de leefomgeving in het gebied. Ook krijgt Groningen een prominente rol op het gebied van energietransitie en duurzaamheid.

Toen ik in Groningen aankwam, was ik een beetje verbaasd over de mist. Niet de mist die ’s ochtends over het prachtige landschap van Noord-Nederland hangt. Nee... de mist die de echte problematiek rond de aardbevingen in de regio versluiert en samengevat wordt in één zin: “Groningse aardbevingen zijn anders.” Deze opmerking kreeg ik heel vaak te horen wanneer ik een vraag stelde die begon met “Maar waarom...?” Een opmerking die gold als het ultieme technische argument dat om de een of andere raadselachtige reden de hele aardbevingsdiscussie overschaduwt.

De derde critical review (kritische beschouwing) van een wetenschappelijk vraagstuk in het gaswinningsgebied in de provincie Groningen ging over de waarde van erfgoed en vond plaats in mei en juni 2018. Met meer dan zestig deelnemers werd gekeken naar de wijze waarop kennis wordt ontwikkeld en toegepast bij de omgang met het cultureel erfgoed in relatie tot aardbevingen. Dit document is het eindverslag.

Deze brochure schetst de vergunningprocedure voor rijks­ monumenten per 1 januari 2012 en is bestemd voor het bevoegd gezag, meestal de gemeente.
De monumentenvergunning is in 2010 samen met andere vergunningen op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, veiligheid en milieu opgegaan in een integrale omgevings­ vergunning. De aanvrager kan daarvoor online terecht bij één loket.

Op basis van tientallen gesprekken met betrokkenen reconstrueert Sam Gerrits hoe de NAM jarenlang de schadeclaims van gedupeerden heeft getraineerd. De schade-experts die de NAM inzette, waren vaak niet deskundig en liepen aan de leiband van Shell; contra-experts werden gedwarsboomd.

Dit stuk in 1 minuut

  • Shell en Exxon hebben decennialang schade door gaswinning ontkend. Pas na de aardbeving in Huizinge van 2012 werd een schadeloket geopend.

  • Shell en Exxon doen er alles aan om correcte schadeafhandeling te frustreren, en gaan hierin heel ver. Ze worden daarbij geholpen door een aantal bedrijven: Arcadis, Witteveen+Bos, Archipunt, NSTB.

  • Aan de schadeafhandeling door de NAM is in totaal bijna 1,7 miljard uitgegeven. Daarvan heeft de

    staat – en dus: de belastingbetaler – circa 1,1 miljard betaald; Shell en Exxon elk slechts circa 310

    miljoen.

  • Dat geld komt niet ten goede aan schadevergoedingen, maar hoofdzakelijk aan door de NAM

    ingeschakelde schade-experts.

Er komt bijna 20 mil- joen euro extra beschikbaar voor het erfgoed in Groningen. Dat maakten cultuurminister Ingrid van Engelshoven en gedeputeerde Fleur Gräper gistermiddag bekend.