Algemeen

Display:

Met zichtbare tegenzin stemt de Lopster gemeenteraad in met het nieuwe versterkingsplan. Veel optimisme is er niet over de haalbaarheid van de plannen.

Oppositie- en coalitiepartijen in Midden-Groningen laten geen spaan heel van het versterkingsprogramma. ,,In dit tempo zitten we over 25 jaar nog in de shit.’’

Artikel uit het Dagblad van het Noorden - 27 maart 2020 - Gerdt van Hofslot

Ondanks absentie van het symposium door de Corona crisis is dit boekje samengesteld voor digitale verzending en het drukken van een papieren versie.

Erfgoedprogramma
 18-11-2019

Nationaal Coördinator Groningen, tien gemeenten, provincie Groningen en het Rijk hebben een gezamenlijke visie op erfgoed in het aardbevingsgebied opgesteld. Het erfgoedprogramma is gericht op het behouden van het unieke Groningse erfgoed. Het beschrijft het beleid rondom de aanpak van erfgoed in het kader van schadeherstel en de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied.

Door de gaswinning in Groningen ontstaan aardschokken, die schade aanrichten aan gebouwen en de veiligheid van de bewoners bedreigen.

Om de veiligheid van de Groningse bewoners van het gaswinninbgsgebied terug te brengen op het nationaal aanvaarde niveau (10-5 kans op overlijden tgv aardbeving/jr) heeft men een versterkingsprogramma geconcipieerd. Er moeten tienduizenden gebouwen worden versterkt, maar dit proces komt nog niet op snelheid. Deels vanwege de vrees nu teveel inspanning te plegen, dan later op grond van beter inzicht nodig zou blijken. Hier lijkt het betere een vijand van het goede. Immers door de tijd die het zoeken naar betere c.q. goedkopere maatregelen vergt, verschuift het moment waarop de bewoners veilig zijn naar achteren. Door het zoeken naar verbetering schuift de bate ‘veiligheid’ naar de toekomst.

Om hierin verbetering te brengen heeft de NCG een Cie bestaande uit de oud-hoogleraren Vambersky, van Tol en Vrijling, ondersteund door ir Tieleman gevraagd, de situatie middels interviews te analyseren en voorstellen te doen voor versnelling van het versterkingsproces.

Zij hebben daartoe met vertegenwoordigers van 5 ingenieursbureaus, het Centrum Veilig Wonen, de NAM en de NCG gesproken.

De analyse van de problematiek en voorstellen toit versnelling c.q. vereenvoudiging vindt u hieronder. Aan het einde worden de voorstellen ter verbetering nog eens samengevat.

Toen ik in Groningen aankwam, was ik een beetje verbaasd over de mist. Niet de mist die ’s ochtends over het prachtige landschap van Noord-Nederland hangt. Nee... de mist die de echte problematiek rond de aardbevingen in de regio versluiert en samengevat wordt in één zin: “Groningse aardbevingen zijn anders.” Deze opmerking kreeg ik heel vaak te horen wanneer ik een vraag stelde die begon met “Maar waarom...?” Een opmerking die gold als het ultieme technische argument dat om de een of andere raadselachtige reden de hele aardbevingsdiscussie overschaduwt.

De maatschappelijke impact van de aardbevingen door gaswinning in Groningen is groot. De aardbevingen hebben geleid tot gevoelens van onveiligheid en machteloosheid. Rijk en regio erkennen gezamenlijk dat dit zo niet langer kan. Daarom is de afgelopen maanden gezocht naar versnellingsmogelijkheden voor de schadeafhandeling, de versterking van woningen en de afbouw van de gaswinning. De beving die op 22 mei jl. plaatsvond bij Westerwijtwerd heeft de noodzaak tot versnelling opnieuw onderstreept.