Schadeherstel

Display:
Sort By:

Beoordeling causaliteitsvraag bij de afhandeling van schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld

Dinsdagmiddag 9 april om 15.00 uur stemt de Tweede Kamer over de moties Mijnbouwschade die zijn ingediend tijdens het debatop 2 april. Twee moties van Beckerman en Sienot hebben betrekking op het loslaten van de causaliteitsvraag en automatisch vergoeden van bestaande schades om versnelling aan te brengen bij de openstaande schadedossiers. Minister Wiebes stelt dat dat juridisch niet mogelijk is en heeft aan het einde van de ochtend de uitleg hiervan in een kamerbrief gestuurd aan de Kamerleden. (zie onderaan dit bericht). Het Groninger Gasberaad is het hier niet mee eens en heeft de Kamerleden in een mail uiteengezet waarom het laten vervallen van de causaliteitsvraag een kwestie is van WILLEN, juridisch is er namelijk geen belemmering voor! 

Met deze brief nodigen wij de minister uit met ons in gesprek te gaan over het oprichten van een Erfgoedfonds t.b.v. al het gebouwe erfgoed in het aardbevingsgebied

Deze brief is eveneens verstuurd naar de Raad van State ter kennisgeving en de minister van OCW met de oproep ons te ondersteunen in het bereiken van deze doelstelling.

Met deze brief nodigen wij de minister uit met ons in gesprek te gaan over het toepassen van een integrale aanpak voor het erfgoed: schadeherstel, versterken, restauratie of onderhoud en verduurzaming in één keer aanpakken.

Deze brief is eveneens verstuur naar de vice-voorzitter van de RvS ter informatie en naar de minister van OCW met de vraag in hoeverre zij ons kan helpen deze doelstelling te bereiken.

Aardbevingen kunnen wel degelijk een rol spelen bij schade aan huizen aan de randen van het bevingsgebied. Dat constateren onderzoekers van de TU Delft.

Ga niet overhaast in op een eindbod van de NAM voor het regelen van een oude bevingschade. En zie zeker niet af van toekomstige aansprakelijkheid. Negen tips van een ervaringsdeskundige voor omgang met de NAM.

‘Het is nu de NAM die onder druk staat, niet de gedupeerde’

Groningen ontplofte zaterdag op sociale media nadat Slochteren was getroffen door een zware aardbeving. De verontwaardiging en het onbegrip zijn enorm.