Benoeming penningmeester en kascommissie

In de Algemene Leden Vergadering van 5 november is Kees Bons benoemd als penningmeester. 

Verder hebben zich 2 leden aangemeld voor de kascommissie 2019. Dit zijn:Mevr. Marga Deiman – Meiborg
Dhr. A.J.H.W. van den Bosch
‘Doe iets!’
Nationaal Coördinator Groningen maakt geen beste b...
 

Reacties

Reacties zijn niet beschikbaar voor gasten. Log alstublieft eerst in om reacties te zien en toe te voegen.