Het governance model vanuit het perspectief van de eigenaar

Image

Toelichting op de legenda

Kennis/ervaring

de uitvoeringsinstanties leveren/ondersteunen de loketten in het leveren en/of op peil houden van de benodigde kennis en ervaring, nodig voor het uitvoeren van gedelegeerde taken vanuit de uitvoeringsinstanties

Toelichting op loketten

Erfgoedloket

De belangrijkste taken van het erfgoedloket zijn:

  • adviseren eigenaar over de mogeljkheden van de integrale aanpak
  • op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van de benodigde (erfgoed)deskundigheid
  • toetsen van de vereiste erfgoeddeskundigheid
  • verantwoording afleggen aan verantwoordelijke partijen

Het erfgoedloket dient de belangen van de erfgoed  te behartigen in dezen.

Kritische succesfactoren

Alleen zichtbaar voor leden en donateurs