Namens het bestuur heet ik alle leden, donateurs, introducees en leden van de Raad van Advies van harte welkom. Het is bijzonder goed te zien dat er een grote opkomst is.  Voor het bestuur een teken dat we bezig zijn aan een goede zaak. Maar het geeft ook aan dat er verwachtingen zijn!