Bestuur

Berichten of mededelingen van het bestuur. Deze berichten worden ook getoond in onze nieuwsbrief die regelmatig verschijnt.

Berichten of mededelingen van het bestuur. Deze berichten worden ook getoond in onze nieuwsbrief die regelmatig verschijnt.

OKT
16
0

Eindelijk secretariële ondersteuning

In afwachting van een structurele oplossing, kan het bestuur voorlopig in beperkte mate gebruik maken van sec retariële andersteuning. We hebben Sokhina Atzema bereid gevonden om ons daarin tijdelijk te ondersteunen. Op deze manier worden een aa...
Lees Meer
AUG
30
0

Starten van gespreksgroepen

De afgelopen periode hebben wij van verschillende leden minder positieve signalen ontvangen over het verloop van projecten waarbij het NCG en het CVW betrokken zijn. Het gaat dan om projecten "Heft in eigen hand", "Versterken op bestelling" of "Eigen...
Lees Meer
AUG
30
0

Extra Algemene Leden Vergadering op 5 november a.s.

Het bestuur heeft onlangs besloten een extra ledenvergadering te organiseren op dinsdag 5 november a.s. De aanleiding hiervoor is de situatie rondom het beheer van de financiën. Het bestuur vindt het belangrijk dat er op zo kort mogelijke termijn een...
Lees Meer
JULI
19
0

De Stichting WAG en de VGME

​Gisteren is er contact geweest tussen de Stiching WAG en de vereniging. Beide voorzitters en secretarissen. De voorzitter van de Stichting WAG, Lolke Weegenaar, legde kort en bondig uit wat er de afgelopen jaren is gebeurd en wat er is bereikt. Zoal...
Lees Meer
JULI
16
0

Eigen initiatief? En dan......?

Afgelopen week werd ik gebeld door een lid van onze vereniging. Hij was een tijd geleden gestart met het project "Eigen Initiatief" van de Nationaal Coordinator Groningen. Op deze manier wilde hij graag de regie over het versterken en zelf bepal...
Lees Meer