Van de voorzitter...... (7)

derk gekniptkopie

Graag willen we u weer even op de hoogte houden van de recente ontwikkelingen. Sinds de Algemene Leden Vergadering op 5 maart j.l., waar ik u in de openingspeech op de hoogte heb gehouden van het laatste nieuws binnen de vereniging, is er weer veel gebeurd. Binnenkort volgt nog een extra nieuwsbrief over de recente ontwikkelingen. Nu even een aantal ontwikkelingen op een rijtje.

Bestuurszaken

Binnen het bestuur zijn we nu bezig met een herverdeling van taken en het inwerken van de nieuwe bestuursleden. Dat was dringend nodig, want het tekort aan bestuursleden begon zich wel enigszins te wreken. In de laatste ALV is de benoeming van Edwin Tiben, Kees Andriesse en Marc Steenhuis als bestuurslid goedgekeurd.  In deze ALV hebben we ook nog een oproep gedaan voor een penningmeester. Kees Bons heeft zich aan het einde van de avond spontaan gemeld voor deze functie. Hoewel nog niet formeel benoemd, dat kan alleen maar door de ALV, proberen we Kees ook zoveel mogelijk in te werken en te betrekken bij de activiteiten van het bestuur. Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van ons gerespecteerd bestuurslid Pieter Bouwman. Pieter was niet langer in staat om het bestuurswerk te combineren met de strijd die hij aan het voeren is om zijn recht te halen in dit aardbevingsdossier. Het is onze ervaring dat het vanuit frustratie slecht besturen is. Frustratie over de eigen situatie mag nooit de overhand krijgen in de werksituatie, of het nu vrijwilligerswerk betreft of anderszins. Wij gaan echter met niet afgenomen energie verder met het verwezenlijken van onze doelstellingen. Hoewel we het ontzettend jammer vinden dat Pieter ons verlaat, respecteren wij zijn beslissing. In ieder geval willen we Pieter bij dezen bedanken voor zijn tomeloze inzet, zijn enthousiasme en zijn constructieve houding! 

Bijschakelen ministerie OCW

Eind maart/begin april hebben wij een tweetal brieven verstuurd naar zowel minister Wiebes als naar minister van Engelshoven (van OCW). Beide brieven hadden betrekking op de integrale aanpak en op het opzetten van een Erfgoedfonds. Beide brieven staan in het ledenarchief (zie onderaan deze pagina). Op dit moment hebben we nog geen reactie ontvangen van minister Wiebes. Het ministerie van OCW heeft positief gereageerd op ons verzoek om ons te ondersteunen bij het bereiken van beide doelstellingen. Op strategisch niveau belangrijk om op ministerieel niveau tegenwicht te kunnen bieden aan het ministerie van EZK (en in de toekomst wellicht het ministerie van BZK). Wij zijn dan ook bijzonder blij met de reactie van het ministerie van OCW. Binnenkort beginnen de gesprekken hierover. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Versnellen schade afhandeling

Op dit moment is er een constructief overleg met zowel het TCMG als Libau/Monumentenwacht over het versnellen van de afhandeling van de schade. Van onze kant is voorgesteld om gebruik te maken van de kennis van Libau/Monumentenwacht. Dat betekent dat er medewerkers van Monumentenwacht ingezet kunnen gaan worden bij het inspecteren/inventariseren van de schades aan het erfgoed. Ook hiervan houden we u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Erfgoedprogramma plus

Onlangs hebben we een verzoek ontvangen van het NCG om deel te nemen aan het kernteam voor het samenstellen van een Erfgoedprogramma plus. Aangezien het bestuur volledig bestaat uit vrijwilligers, en de bestuurstaken moeten uitvoeren naast hun normale werkzaamheden, staan we kritisch tegenover het aanschuiven bij een overleg. Pas wanneer duidelijk is dat een dergelijk overleg een bijdrage kan leveren aan het bereiken van onze doelstellingen, zullen wij aanschuiven. Hoewel wij het belang van het Erfgoedprogramma onderkennen, is het op dit moment nog niet geheel duidelijk voor ons of aanschuiven zinvol is. Ook hierover binnenkort meer. 

Indien leden bereid zijn ons te vertegenwoordigen bij bepaalde overleg organen, zou dit de slagvaardigheid én invloed van de vereniging binnen het dossier vergroten. Mochten er leden zijn die hiertoe bereid zijn, neem dan even contact op met de voorzitter of de secretaris (gegevens onder dit artikel).

Onderzoeken

Bij toeval zijn wij er achter gekomen dat er een onderzoek wordt gestart naar versterking van historische gebouwen in het aardbevingsgebied Groningen. De opdrachtgever van dit onderzoek is de RCE en de opdrachtnemer is TU Delft. Inmiddels hebben wij contact gelegd met de hoogleraar, verantwoordelijk voor dit onderzoek, en hebben wij hem gewezen op het bestaan van onze vereniging en dat wij als gedupeerde eigenaren direct belang hebben bij de resultaten. Hij was blij verrast dat wij contact hadden gezocht en ook hier zullen gesprekken gaan volgen. En passant gaf hij nog aan dat er ook een groep binnen de TU Delft bezig is met de toepasbaarheid van de NEN/NPR voor monumenten en hoe daar afwijkend mee omgegaan kan worden. Voor de leden van de vereniging een goede zaak dat wij hier goed contact mee hebben.

Maar ook hier geldt dat het lastig wordt voor het bestuur om zelf alle contacten te onderhouden. Vandaar de oproep onder de leden, en dan met name de bouwkundigen onder hen, om eventueel iets te kunnen betekenen in het onderhouden van deze contacten: het volgen van de onderzoeken, eventuele stukken bestuderen en het bestuur adviseren over in te nemen standpunten. Maar het mogen ook niet-leden zijn die ons kunnen helpen. De komende tijd zullen we aandacht besteden aan het vorm geven van de bouwtechnische commissie. Interesse? Neem dan even contact op met de voorzitter of de secretaris.

Voortgang

Al met al hebben wij de indruk dat de instanties die betrokken zijn bij het aardbevingsdossier meer oog beginnen te krijgen voor de specifieke problemen van het erfgoed, maar ook van de bedreiging van ons erfgoed. Een bedreiging die nog steeds relevant is. Zeker als het gaat om karakteristieke en beeldbepalende panden. Dit deel van het erfgoed bepaalt mede de unieke identiteit van onze provincie. We realiseren ons dat we nog een lange weg te gaan hebben in dit taaie dossier. Het duurt allemaal veel te lang! Maar het bestuur bestaat op dit moment uit enthousiaste en gedreven mensen. Een voorwaarde om ons een een nog sterkere positie te verwerven in dit dossier en waar mogelijk doorbraken te forceren. In het belang van de eigenaar en ons mooie erfgoed.

Bijeenkomsten

Voor de komende tijd zijn er weer een aantal excursie gepland. Het gaat om excursies die de resultaten van een integrale aanpak laten zien of de restauratie van bijzondere objecten. Deze excursies zijn alleen voor onze leden en hebben helaas een beperkte deelname. Maar mocht de belangstelling groot zijn, proberen we nog een aantal te organiseren in overleg met de eigenaar. Daarnaast zijn er een aantal inloopbijeenkomsten georganiseerd door het Erfgoedloket. Deze inloopbijeenkomsten zijn voor iederen toegankelijk. Bij deze bijeenkomsten zijn ook andere organisaties vertegenwoordigd, waaronder onze vereniging. Onderaan deze pagina vindt u een link naar een overzicht van de komende bijeenkomsten/excursis. Houdt deze pagina in de gaten door deze onderdeel te maken van de favorieten van uw webbrowser. 

Contributie

De contributie betaling 2019 staat gepland voor september dit jaar. We willen proberen om de automatische incasso dan voor elkaar te hebben. Zodra meer bekend, wordt u hierover geinformeerd. 

Oproep voor het organiseren van bijeenkomsten

Graag willen wij meer bijeenkomsten en/of excursies voor onze leden organiseren. Deze bijeenkomsten zijn belangrijk voor het uitwisselen van kennis en informatie. Maar ook voor het onderlinge contact tussen leden. Dat is al wel gebleken bij de excursies naar villa Barmerhoek in januari en februari. Maar het organiseren van een excursie of een bijeenkomst vraagt veel aandacht en dus tijd. Daarom zijn wij op zoek naar een aantal vrijwilligers onder de leden of donateurs die ons kunnen en willen helpen. Uiteraard moet je het organiseren van dergelijke bijeenkomsten leuk vinden. Heb je interesse? Bel dan even met de voorzitter of de secretaris (gegevens hieronder)

Links:

Contactgegevens:

  • voorzitter Derk Kremer - telefoon 06 21 805 668 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • secretaris Goos Gosling Slotegraaf - telefoon 06 29 013 505 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


Afdrukken   E-mailadres