Voor degenen die (nog) niet bekend zijn met de subsidieregelingen of speciale leningen, deze informatie nog even weer op een rij.

 

Helaas zijn de meeste subsidies voor Rijksmonumenten.

Drie Provinciale regelingen:
  • De RORG (Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen) is met een jaar verlengd. 
    Het gaat om regulier onderhoud aan Rijksmonumenten met woonfunctie in het aardbevingsgebied tot een bedrag van 35000 euro. Zie onze website.
  • De GRRG (Groot onderhoud en restauratie Rijksmonumenten Groningen) is met een jaar verlengd. Het gaat om groot onderhoud aan Rijksmonumenten in de Provincie Groningen tot een bedrag van 400.000 euro. Voor woonhuizen moeten ze in het aardbevingsgebied vallen .Zie onze website.
  • Voor Gemeentelijke monumenten ,karakteristieke en beeldbepalende panden is voor onderhoud etc. een lening aan te vragen tot max 200.000 euro.

Meer info : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een aantal landelijke regelingen:
Voor woonhuis -rijksmonumenten is per 2019 de fiscale aftrek vervangen door een instandhoudingssubsidie . (De subsidie kan ook aangevraagd worden voor een mee beschermde tuin).
Op 6 mei 2019 is een subsidieregeling overgang fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden gepubliceerd.
SIM ( subsidie instandhouding monumenten) bestemd voor monumentale niet -woonhuizen.
Nationaal restauratiefonds verstrekt een lening voor verduurzaming van rijksmonumenten.
Meer info: www.cultureelerfgoed.nl