Onze vereniging

Leden

Leden zijn eigenaren/bewoners van een rijksmonument, gemeentelijk monument, beeldbepalend of karakteristiek pand in het ruime aardbevingsgebied. Zij hebben invloed op het beleid van het bestuur en de benoemingen. Jaarlijks komen de leden in een vergadering bijeen.


Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit leden. Zij doen dit op basis van vrijwilligheid. Een sterk punt is de motivatie van het bestuur: zij zijn goed op de hoogte met alle ins en outs van het aardbevingsdossier. In de meeste gevallen zijn zij zelf ook gedupeerd door de gaswinning en hebben de nodige ervaring met de bevingsinstanties. Zij begrijpen uw situatie als geen ander. 

Raad van Advies

De leden van de Raad van Advies kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur. Voor het bestuur vormt de RvA een belangrijk klankbord als het gaat om de te volgen koers. Samen met het bestuur beschikken zij over een stevig netwerk bij de stakeholders in het dossier. De Raad van Advies werkt op basis van vrijwilligheid. 

Commissies

Een commissie ondersteund het bestuur op verschillende manieren. Dat kan zijn door het bestuderen van rapporten, het volgen van (technische) ontwikkelingen of het organiseren van bijeenkomsten. De commissieleden hoeven geen lid of donateur te zijn van de vereniging. Er kunnen meerdere commissies worden ingesteld. 

Wij zijn dé collectieve belangenbehartiger voor al het gebouwde erfgoed in het door aardbevingen bedreigde gebied in de provincie Groningen en net daarbuiten. 

Vanwege het unieke karakter, de bouwtechnische complexiteit én de bijzondere regelgeving is het werken aan het erfgoed maatwerk. Dit proces vereist deskundigheid en zorgvuldigheid.

Onze speerpunten

Koester ons Erfgoed

Primair gaat het om de veiligheid van de eigenaar in dit gebied, maar ook de belangen van het behoud van het erfgoed zijn belangrijk: er moeten voldoende maatregelen getroffen worden dat het gebouwde erfgoed deze gaswinningsperiode kan doorstaan. Daarbij moet er een goed evenwicht zijn tussen het versterkingsniveau en de veiligheid van de eigenaar, waarbij de laatste uiteindelijke beslist

Bijzondere Bescherming

Alle rijks- en gemeentelijke monumenten, beeldbepalende en karakteristieke panden dienen een bepaalde minimumbescherming en -behandeling te krijgen gedurende de gaswinningsperiode en de seismisch actieve periode er na. Dit als gevolg van de bijzondere situatie die is ontstaan in het bedreigde gebied als gevolg van menselijk handelen,

Eigenaar Centraal

de eigenaar moet centraal gesteld worden in het proces en hij of zij moet de regie weer volledig in eigen handen hebben. De eigenaar heeft het laatste woord als het gaat om de manier van herstellen, de mate Van versterken en het bepalen van de waarde van zijn of haar eigendom. Zijn keuze kan en mag geen consequenties hebben voor de aansprakelijkheid in geval van calamiteiten. De aansprakelijke partijen blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor de gevolgen van de aardbevingen

Pragmatische aanpak

Primair gaat het om de relatie tussen eigenaar en aansprakelijke partij(en). Op deze lijn dient zo weinig mogelijk ruis te ontstaan en instanties als het NCG dienen hierin slechts een faciliterende rol te hebben. Dit is de basis om gezamenlijk vanuit het conflictmodel naar een oplossingsmodel te werken. In dit model dient vooral gestuurd worden op het verlagen van de indirecte kosten: deze staan momenteel in geen verhouding met de schadevergoedingen.

Erfgoedfonds

Er dient een fonds te komen van waaruit de financiering plaats vindt van het herstellen van de schade, de eventuele versterkingen, restauraties, onderhoud en verduurzaming. De financiering zal gedeeltelijk voor rekening van de eigenaar zijn en gedeeltelijk voor rekening van de aansprakelijke partijen

Governance

Er dient minder sturing te zijn vanuit EZK, meer vanuit OCW en vanuit de regio zelf. Er moet gelobbyd worden bij de politiek en beleidsmakers als het gaat om het realiseren van de genoemde speerpunten. Dit geldt voor zowel de lokale overheid als de landelijke overheid. De rol van EZK moet in evenwicht zijn met die van OCW en de regionale overheden als het gaat om bescherming van het bedreigde erfgoed in het aardbevingsgebied. De bestuurlijke ‘neuzen’ moeten met betrekking tot erfgoedbescherming de juiste kant op komen te staan

Wil je met ons in contact komen?

Wij hebben geen centraal telefoonnummer. Wilt u ons toch telefonisch te woord staan? Ga dan naar het overzicht met bestuursleden.

Bank

ING Bank: 

NL11 INGB 0007 6939 59

Per post

Hoge der A 5,

9712 AC Groningen

(voorlopig postadres)

Klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft over onze vereniging, dan kunt u een mail sturen naar het secretariaat of een brief naar het postadres. Wij zullen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 10 werkdagen inhoudelijk op uw klacht reageren.

Bezoeken

Aangezien wij niet over een kantoor beschikken, kunt u ons helaas niet bezoeken.

Kamer van Koophandel

Inschrijving KvK nummer 068679785

U kunt ons secretariaat per mail bereiken via onderstaand mailadres of ga naar het contactformulier onder aan de pagina.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

op uitnodiging van Het Groninger Landschap hebben onze leden drie geslaagde excursies gehad naar villa Barmerhoek - integrale aanpak

Opbouwen netwerk onder de stakeholders

De afgelopen twee jaar hebben wij veel tijd en energie gestoken in het opbouwen, en onderhouden, van een contacten netwerk bij de stakeholders van het aardbevingsdossier. 

Het hebben van contacten bij de stakeholders is een belangrijke voorwaarde om op te komen voor de belangen van onze leden: eigenaren van het gebouwde erfgoed in het ruime aardbevingsgebied. 

Inmiddels beschikken wij over een uitstekend netwerk dat zich geleidelijk aan nog aan het uitbreiden is. Een contacten netwerk op alle niveau's van de organisaties die zich bezighouden met het dossier: ambtenaren tot en met bestuurders. 

Inmiddels wordt de vereniging gezien als belangrijke belangenbehartiger én spreekbuis voor alle gedupeerde eigenaren van een rijksmonument, gemeentemonument, karakteristiek- of beeldbepalend pand. 

Wij worden gerespecteerd als serieuze gesprekspartner om de belangen van het gebouwde erfgoed in het aardbevingsgebied te behartigen.

Op deze manier maken wij acceptabele oplossingen voor onze leden bespreekbaar.

Samen met Stichting Oude Kerken Groningen, Libau en Het Groninger Landschap hebben we vorig jaar een kennismakingsgesprek gehad met onze minister en zijn gevolg. 
Inmiddels zijn er gesprekken gaande met de ministeries van EZK en OCW: op zowel ambtelijk en ministerieel niveau.

Eind vorig jaar is er een zware delegatie van het ministerie van OCW bij de voorzitter thuis op bezoek geweest. Het past in één van onze speerpunten om dit ministerie meer te betrekken in dit dossier. 

Links: de delegatie op excursie in Ten Post

Bestuursleden

Het bestuur van de vereniging bestaat geheel uit vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Als geen ander weten zij wat het is om gedupeerde te zijn. Ze zijn daarom zeer gemotiveerd om op te komen voor de belangen van de leden.

Derk Kremer

voorzitter

Juridische commissie

06 21 80 56 68

eigenaar rijksmonument


Goos Gosling Slotegraaf

secretaris/woordvoerder

Instandhouding erfgoed

06 29 01 35 05

eigenaar beeldbepalend pand


Kees Bons

penningmeester


06 20 30 23 71

eigenaar rijksmonument


Edwin Tiben

bestuurslid

Strategie & Beleid

06 19 23 09 15

eigenaar gemeentemonument


Kees Andriesse

bestuurslid

Marketing & Communicatie

06 53 67 65 86

eigenaar rijksmonument


Marc Steenhuis

bestuurslid

Ledenadministratie

06 55 19 41 09

eigenaar rijksmonument


Raad van Advies

De vereniging kent een Raad van Advies. Deze bestaat uit vertegenwoordigers vanuit verschillende domeinen. Zij zijn allen bekend met het aardbevingsdossier en zijn een belangrijke steun voor het bestuur in het bereiken van de doelstellingen van de vereniging.

Albert Rodenboog

voorzitter

publiek domein


Winfryd de Haan

lid

juridisch domein


Paul Meurs

lid

ruimtelijke kwaliteit


Pieter Siebinga

lid

financieel domein


Marco Glastra

lid

erfgoed domein


Peter Breukink

lid

erfgoed domein


Wij zijn slechts 1 klik van u verwijderd: vul uw gegevens in en stel uw vraag of wil je als vrijwilliger een bijdrage leveren?

Contactgegevens

 • Hoge der A 5, 9712 AC Groningen
 • secretariaat@groningermonument.nl
 • @gr_monument
 • 06 21 805 668 (voorzitter)
 • inschrijving KvK nummer 068679785
 • Banknummer NL11 INGB 0007 6939 59

Bijeenkomsten

Augustus   2019
M D W D V Z Z
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Instructies invullen formulier
 uw naam  
 emailadres  
 titel  
 categorie  
 afbeelding  
 omschrijving  
 taal  
 bouwjaar  
 gebruik/type  
 locatiegegeven  
 straat  
 postcode  
 plaats  
 land  
 marker  
 kaart  
 latitude  
 longitude  
 captcha  
Spelregels voor het voordragen van erfgoed

Voorwaarden lidmaatschap:

Indien u instemt met de voorwaarden, gelden de volgende regels:

 • uw gegevens worden gebruikt binnen de doelstellingen van de vereniging en worden door het bestuur niet aan derden beschikbaar gesteld;
 • u gaat akkoord met een minimale contributie van € 25,00 per jaar zoals is vastgesteld door de ALV op 10 september 2018;
 • u gaat akkoord met het vermelden van uw naam, lidmaatschapsnummer en gebruikersnaam op de ledenlijst (gebruik daarom nooit uw mailadres als gebruikersnaam);
 • u gaat akkoord met automatische incasso: u ontvangt daarover apart bericht. U kunt dit op elk moment stop zetten bij uw bank;
 • uw naam is eveneens zichtbaar in het interne mailsysteem waarmee leden elkaar onderling berichten kunnen sturen zonder dat uw mailadres zichtbaar wordt;
 • in deze verkorte inschrijfprocedure wordt een beperkt aantal gegevens gevraagd. U ontvangt over enkele weken een automatisch gegenereerd bericht met daarin het verzoek uw profielgegevens verder te completeren;
 • u kunt dan eveneens aangeven of u al of niet akkoord gaat met het vermelden van enkele andere gegevens op de ledenlijst;
 • standaard loopt de communicatie tussen bestuur en de leden via mails. Het is daarom belangrijk dat u ons mailadres in de adressenlijst van uw mailbox zet: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
 • de ledenlijst is alleen in te zien door de leden van de vereniging;
 • u kunt uw lidmaatschap op ieder moment beeindigen. Stuur in dat geval een mail naar het secretariaat. Al uw gegevens worden daarna uit ons systeem verwijderd. 

Klik op het kruisje rechtsboven om deze melding te laten verdwijnen.

Voorwaarden donateurschap:

Indien u instemt met de voorwaarden, gelden de volgende regels:

 • uw gegevens worden gebruikt binnen de doelstellingen van de vereniging en worden door het bestuur niet aan derden beschikbaar gesteld;
 • de minimale bijdrage voor donateurs is € 25,00 per jaar zoals is vastgesteld op de ALV van 10 september 2018;
 • u gaat akkoord met automatische incasso: u ontvangt daarover bericht. U kunt de automatische incasso op elk moment stop zetten bij uw bank;
 • u gaat akkoord met het vermelden van uw naam, donateurnummer en gebruikersnaam op de donateurslijst;
 • uw mailadres en wachtwoord zullen nooit zichtbaar zijn voor anderen;
 • standaard loopt de communicatie tussen bestuur en de donateurs via mails. Het is daarom belangrijk dat u ons mailadres in de adressenlijst van uw mailbox zet: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
 • de donateurslijst is alleen in te zien door de leden en donateurs van de vereniging.

Klik op het kruisje rechtsboven om deze melding te laten verdwijnen.