Bijeenkomst van 5 november j.l.

Dinsdag 5 november j.l. is er een bijeenkomst georganiseerd voor de leden en donateurs. Centraal in deze bijeenkomst stond de Algemene Leden Vergadering met o.a. de benoeming van de penningmeester en de kascommissie. Voorafgaand aan de ALV is er een inloopsessie geweest. Hier is de zienswijze gepresenteerd op de aanpak van het erfgoed in het aardbevingsgebied. Deze zienswijze vormt de basis voor het verkennend onderzoek dat de komende maanden wordt uitgevoerd als voorbereiding op een mogelijke pilot volgend jaar. Na de ALV is er nog een presentatie geweest van de heer Kruijt van Donatus over de verschillende verzekeringen van het erfgoed. 

Hieronder kunt u uw op- of aanmerkingen plaatsen, suggesties of uw mening over deze bijeenkomst.