Actueel

VGME heeft gereageerd op het wetsvoorstel

De Vereniging Groninger Monument Eigenaren heeft een reactie gegeven op het wetsvoorstel "Tijdelijke wet Groningen". Deze reactie is op maandag 18 november j.l. ingediend.

Klik hier voor meer informatie

VGME doet verkennend onderzoek

De Vereniging Groninger Monument Eigenaren laat binnenkort een verkennend onderzoek uitvoeren om alle eigenaren van het erfgoed de mogelijkheid van een Integrale aanpak te bieden en daarbij gebruik te maken van één Erfgoedfonds voor wat betreft de financiële afwikkeling van alle onderdelen van de gekozen aanpak.

Klik hier voor meer informatie

Ondersteuning Arbiterprocedure 2019

De subsidieregeling 'Ondersteuning Arbiterprocedure 2019' is bedoeld ter ondersteuning van gedupeerden in het Groninger aardbevingsgebied, die kosten hebben (gemaakt) voor bouwkundige of juridische bijstand tijdens arbiterprocedures of voor de beoordeling van een vaststellingsovereenkomst, aangeboden door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Klik hier voor meer informatie

Betaal s.v.p. uw contributie over2019

Financiele regelingen 2019

GRRR

Groot onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten (GRRG). De subsidie is bedoeld voor groot onderhoud waaronder restauratie en herbestemming van rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen.

RORG

Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen. De subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan rijksmonumentale gebouwen in de aardbevingsgemeenten (Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, De Marne, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer en Winsum) in de provincie Groningen

Cultuurfonds

Het Cultuurfonds voor Monumenten Groningen is bedoeld voor het behoud van gemeentelijke monumenten en karakteristieke en beeldbepalende panden. U kunt uit het Cultuurfonds een lening krijgen voor restauratie, herstel, herbestemming en verduurzaming van uw pand. Kosten voor advisering over verduurzaming, herbestemming, restauratie en onderhoud kunnen in de lening worden meegenomen