Actueel

Algemene Leden Vergadering

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering op dinsdag 31 maart a.s. 

Aansluitend zal er een presentatie zijn over het thema verduurzaming van monumenten. 

Klik hier voor meer informatie

VGME op zoek naar circa 15 rijksmonumenten

Binnenkort wil de vereniging starten met een proefproject Integrale aanpak en één Erfgoedfonds. Zij zoekt hiervoor 15 eigenaren van een rijksmonument die hieraan mee willen doen. De aanpak van schadeherstel, versterken, restauren/onderhoud en/of verduurzaming in één keer. Binnenkort een informatie avond over dit onderwerp.

Klik hier voor meer informatie

VGME doet verkennend onderzoek

De Vereniging Groninger Monument Eigenaren laat binnenkort een verkennend onderzoek uitvoeren om alle eigenaren van het erfgoed de mogelijkheid van een Integrale aanpak te bieden en daarbij gebruik te maken van één Erfgoedfonds voor wat betreft de financiële afwikkeling van alle onderdelen van de gekozen aanpak.

Geheel volgens planning is het concept rapport met het resultaat van het verkennend onderzoek inmiddels opgeleverd. Dit zal eerst intern worden besproken en daarna vrijgegeven aan de leden. Ook zal er een voorlichtingsbijeenkomst worden georganiseerd om dit rapport te bespreken. Houdt de agenda en de nieuwsbrieven in de gaten.

Klik hier voor meer informatie

Betaal s.v.p. uw contributie over2019