Actueel

Algemene Leden Vergadering op 5 november

Vóór de formele ledenvergadering zullen we een inloopbijeenkomst hebben waar we ingaan op wat we willen bereiken, wat de stand van zaken is op dit moment en willen we graag weten wat de leden bezighoudt. Alleen toegankelijk voor leden en donateurs.

Klik hier voor meer informatie

Betaal s.v.p. uw contributie over2019

Financiele regelingen 2019

GRRR

Groot onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten (GRRG). De subsidie is bedoeld voor groot onderhoud waaronder restauratie en herbestemming van rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen.

RORG

Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen. De subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan rijksmonumentale gebouwen in de aardbevingsgemeenten (Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, De Marne, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer en Winsum) in de provincie Groningen

Cultuurfonds

Het Cultuurfonds voor Monumenten Groningen is bedoeld voor het behoud van gemeentelijke monumenten en karakteristieke en beeldbepalende panden. U kunt uit het Cultuurfonds een lening krijgen voor restauratie, herstel, herbestemming en verduurzaming van uw pand. Kosten voor advisering over verduurzaming, herbestemming, restauratie en onderhoud kunnen in de lening worden meegenomen