Actueel

Resultaat verkennend onderzoek

Het resultaat van het verkennend onderzoek naar de haalbaarheid van een aanpak zoals vastgelegd in de zienswijze van de vereniging is klaar voor publicatie!

Op 18 juni wordt het rapport overhandigd aan Miriam Wulfse, Gedeputeerde van de provincie Groningen. Dit zal gebeuren in aanwezigheid van de pers. 

Op deze datum is het rapport ook beschikbaar voor leden en andere geinteresseerden. Vanwege de Covid-19 crisis kunnen we op korte termijn nog geen ledenbijeenkomst organiseren. Zodra dit weer mogelijk is, gaan we dit doen. We houden u op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Klik hier voor meer informatie

Jaaroverzicht 2019

Normaal gesproken publiceren wij het jaaroverzicht na de jaarlijkse ALV. Aangezien niet bekend is wanneer deze gehouden kan worden, publiceren we hierbij alvast het jaaroverzicht.

Klik hier voor meer informatie

Corona

In verband met de Corona hebben we alle activiteiten en bijeenkomsten uitgesteld: hieronder valt ook de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Zodra het weer is toegestaan zullen we de bijeenkomsten weer gaan inplannen. We houden u op de hoogte via onze nieuwsbrief. 

Het bestuur gaat ondertussen door met haar activiteiten wat betreft het bereiken over haar doelstellingen. Ook hierin worden wij min of meer beperkt door de huidige crisis situatie.

VGME op zoek naar circa 15 rijksmonumenten

Binnenkort wil de vereniging starten met een proefproject Integrale aanpak en één Erfgoedfonds. Zij zoekt hiervoor 15 eigenaren van een rijksmonument die hieraan mee willen doen. De aanpak van schadeherstel, versterken, restauren/onderhoud en/of verduurzaming in één keer. Binnenkort een informatie avond over dit onderwerp.

Klik hier voor meer informatie