De komende weken zullen deze intentieverklaringen worden omgezet in concrete afspraken. Dit zal, in opdracht van de vereniging, worden gerealiseerd door het bureau BügelHajema. Dit bureau is goed op de hoogte van de aardbevingsproblematiek en de gevoeligheden die er liggen bij de eigenaren én de stakeholders. Zij zullen, samen met de coordinatoren van de stakeholders, komen tot werkbare afspraken waarbij het belang van de eigenaar voorop staat. Dit alles zal resulteren in een concept handboek of draaiboek dat uiteindelijk voor elk lid beschikbaar zal zijn.
Werken aan een erfgoedpand is maatwerk en dat is de basis voor dit handboek. De maximaal 15 pilotprojecten zullen vervolgens worden gerealiseerd: voor de eigenaar de mogelijkheid om in een vroeg stadium te profiteren van een integrale aanpak en te komen tot goede resultaten. Een integrale aanpak levert zonder meer voordelen op: schadeherstel, versterking, onderhoud/restauratie en/of verduurzaming in één keer te laten aanpakken door de eigenaar zelf. Hierbij ondersteund door een restauratie architect. Maar ook het bundelen van de financieringsstromen en de erfgoed deskundigheid op een zodanige manier dat de eigenaar op de juiste wijze kan worden ondersteund. Voor de vereniging zijn deze pilotprojecten een mogelijkheid om de werkafspraken zoals deze gemaakt zijn tijdens de voorbereiding, te toetsen aan de praktijk. En eventueel bij te sturen.

Gedurende de periode dat BügelHajema in onze opdracht de voorbereidingen doet, zullen wij er aan gaan werken om een enthousiaste groep van leden te krijgen die mee willen werken aan het succes van deze pilot. Voor de vereniging is het belangrijk dat we gezamenlijk, het bestuur en de pilot-eigenaren, een sterk team gaan vormen om onze plannen te realiseren. Dit is uiteindelijk in het belang van alle erfgoed eigenaren en dus voor de instandhouding van ons waardevolle erfgoed. Bij dezen roepen wij nogmaals leden op die belangstelling hebben om hieraan mee te doen. Meer informatie en voorwaarden voor deelname kunt u lezen op onze speciale webpagina. U kunt zich hier ook aanmelden voor de pilot. De selectie van de 15 pilotprojecten is onderdeel van de voorbereiding en zal de komende weken worden gerealiseerd. Na aanmelding, zult u regelmatig op de hoogte worden gehouden van de voortgang en betrokken worden bij de voorbereidingen samen met de andere aspirant pilot-eigenaren.


Afdrukken   E-mailadres