De voorbereidingen van de pilot vorderen gestaag

We zijn in intensief overleg met OCW, BZK, EZK en de Provincie de pilot aan het voorbereiden. Het startdocument zowat klaar en zijn we nog een aantal betrokken partijen aan het voorbereiden. We mikken op een startbesluit op hoog niveau in november.

De pilot zal bestaan uit twee fasen. In de eerste fase (december – januari) wordt uitgezocht welke afspraken er nodig zijn, om de eigenaar te faciliteren vanuit één loket. Het proces tot de afspraken wordt gefaciliteerd door een kwartiermaker, in opdracht van de VGME, en resulteert  in een draaiboek. 

 

Dan gaan we vanaf februari 2021 met 15 panden toetsen of het werkt. De 15 deelnemers zullen geselecteerd worden uit de leden die zich daarvoor aangemeld hebben zodat we een variëteit aan problematiek hebben en de pilot zoveel mogelijk aspecten toetst. De eigenaren worden tijdens het project bijgestaan door een restauratiearchitect en het hele proces wordt gefaciliteerd door een projectleider, door de VGME aangesteld. Zo nodig wordt het draaiboek en de achterliggende afspraken aangepast aan de ervaringen van de 15 projecten. Daarvoor zal een stuurgroep met vertegenwoordiging van de ministeries van OCW, BZK en EZK, de provincie en betrokken gemeentes met de VGME het proces volgen. Al lopende het traject van de 15 projecten, wat tot zo’n twee jaar kan duren, zullen elk half jaar evaluatiemomenten ingelast worden om na te gaan of er al conclusies of aanpassingen gemaakt kunnen worden. Hopelijk hoeven we dus niet tot over twee jaar te wachten voor ook andere monumenteigenaren iets van de veranderingen gaan merken.

Gerelateerde berichten

 

Reacties

Alleen leden en donateurs kunnen opmerkingen plaatsen.

Wel eerst even inloggen om opmerkingen te plaatsen of te zien

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.groningermonument.nl/

 
 Let op:
als je bent ingelogd verschijnt er een menu met meer mogelijkheden voor leden en donateurs. Inloggen kan rechtsboven.