Inmiddels zijn er een aantal partijen geselecteerd bij wie we gaan informeren of ze interesse hebben in het vervullen van de vacature van kwartiermaker/procesbegeleider. Bestuursleden Kees Bons en Jan Sjirk Rodenboog zijn bereid gevonden om de selectieprocedure ter hand nemen en de gesprekken met de kandidaten te voeren. We hebben nu gekozen voor partijen die van buiten deze regio komen. Een bewuste keuze na de ervaringen met BügelHajema en hun afhankelijkheid van bij de uitvoering van de versterking betrokken partijen.
We willen proberen de selectie voor de vakantie af te ronden. In de praktijk komt dat neer op 10 juli. Zodra meer bekend, laten we het via dit medium weten.