Op 11 januari j.l. hebben wij de aanbiedingen ontvangen van de partijen die waren uitgenodigd om een voorstel te doen voor de invulling van onze vacature voor kwartiermaker/projectleider. De kwartiermaker bereidt, in overleg met betrokken uitvoeringsinstanties, de pilot voor. Maakt concrete afspraken op basis waarvan uitvoering kan worden gegeven aan de 15 pilotprojecten. Deze periode zal ongeveer 6 tot 8 weken duren. In deze fase zal ook een selectie worden gemaakt van de kandidaten die zich hebben aangemeld voor de pilot. 
Momenteel is het bestuur druk bezig met de beoordeling van de offertes: best een lastige taak. Maar hier komen we ongetwijfeld uit. Het gaat er om dat we op een zo objectief mogelijke manier de aanbiedingen kunnen vergelijken en beoordelen. Het gaat om een cruciale rol in de pilot. Wij vertrouwen er op dat we in de loop van de volgende week een beslissing kunnen nemen. Zodra dit bekend is, laten we het u weten.