Vereniging Groninger Monument Eigenaren

-
In veel Groninger dorpen gaat het de laatste decennia hard achteruit met de kwaliteit van de woningbouw. Die trend is nog niet ten einde, het lijkt zelfs alsmaar erger te worden. Het dorp Ten Post is exemplarisch, Peter Michiel Schaap en Peter de Kan gingen er kijken.
Abrupt afscheid nemen van aardgas als warmtebron, is niet zonder consequenties. Voor een goed verloop van de energietransitie kunnen we het beste ons verbruik matigen.Na de geplande sluiting van de kolencentrales lijkt de focus van de energietransitie nu te liggen op afscheid nemen van het gas. Alsof we, wanneer we van het gas afgaan, minder CO2 zouden gaan uitstoten.Niets is helaas minder waar. H...
Lees Meer
Huize Tocama in Uithuizen is gekraakt. Met hun actie willen de krakers de verloedering van door de staat opgekochte monumentale panden met aardbevingsschade aan de kaak stellen.Kraker Jan doet graag het hek van het landgoed aan de Dingeweg van het slot om een rondleiding te geven. Hij woont er nu enkele dagen met zijn vriendin en enkele medestanders en is bijkans lyrisch over het rijksmonument.Het...
Lees Meer
Maarten van Poelgeest: Huizen, kantoren en scholen gasvrij maken vlot nog niet. Dat moet anders, zegt Maarten van Poelgeest, die landelijk die transitie…
Overschild moest een schoolvoorbeeld van versterking worden. Een Utopia aan het Schildmeer onder leiding van de gerenommeerde architect Winy Maas. Nu het erop aankomt blijkt het onbetaalbaar omdat sterk gestegen bouwkosten niet worden vergoed.
In de eerste helft van 2021 hebben 19 eigenaren van rijksmonumenten in de provincie Groningen subsidie genoten voor groot onderhoud of restauratie van hun bezit.In sommige gevallen kreeg de eigenaar ook geld voor herbestemming of voor maatregelen om energie te besparen. In totaal is voor ruim drie miljoen euro aan financiële ondersteuning verstrekt.
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft de afgelopen vier jaar ruim een half miljard euro aan aardbevingsschades toegekend in Groningen en de kop van Drenthe. Ruim een kwart van dat geld belandde in de stad Groningen. Is dat vreemd?
Hoe vertel je mensen in het aardbevingsgebied dat er te weinig geld is om beloften over de aanpak van hun woning na te komen? Gemeenten moeten bij de versterking harde keuzes maken.Vertraging betekent opnieuw onzekerheid, ergernis en teleurstelling voor veel mensen die wachten op versterking van hun woning. ,,Ze vragen subsidie, maar de pot is aan de magere kant’’, zegt wethouder Roela...
Lees Meer
Er is veel belangstelling voor het Groninger Natuurfonds, het fonds dat stichting Het Groninger Landschap in het leven heeft geroepen om haar 85-jarig jubileum te vieren.
Sijbrand en Richtje Nijhoff: Sijbrand Nijhoff (79) wierp zich op als boegbeeld van de Groningers door een rechtszaak over zijn aardbevingsschade te voeren…
Een gedupeerde van de gaswinning kan voortaan rekenen op één plan voor de aanpak van schade en het eventueel versterken van het huis, maar het werk blijft door twee instanties gedaan worden. Het demissionaire kabinet wil de verantwoordelijke organisaties niet in elkaar laten opgaan.
De Vereniging Dorpsbelangen ”Siddeburen Vooruit” is momenteel druk bezig om de publiciteit te zoeken met betrekking tot de aardbevingsproblematiek. Als eerste wil dorpsbelangen meer bewustwording en herkenbaarheid bij de inwoners van het dorp Siddeburen en omgeving creëren. Dorpsbelangen Siddeburen heeft hiervoor onderstaande informatie opgesteld voor de inwoners van Siddeburen en...
Lees Meer
Het afwikkelen van langdurige aardbevingsschade in Groningen gaat bij honderden mensen zo moeizaam dat ze er moedeloos van worden. Er zijn zelfs gedupeerden die de provincie daarom verlaten, na acht jaar strijd over de schade.
Schadeherstel en versterking van woningen in het bevingsgebied moeten tegelijkertijd worden aangepakt. Dat vinden de meeste oppositiepartijen in Provinciale Staten van Groningen.
Eigenaren van panden met gasschade en funderingsproblemen moeten een redelijke en desnoods stevige tegemoetkoming in de kosten krijgen voor verbetering van de constructie.