BESTUUR

DERK KREMER
06 21 80 56 68
MARC STEENHUIS
MARC STEENHUISsecretarismarc.steenhuis@groningermonument.nl
06 55 19 41 09
overige functies

Stichting Platform Hattinga Verschure
penningmeester

Stichting Reünie RHBS | MSvM Appingedam 
penningmeester

overige functies

Marst BV
zelfstandig ondernemer

VvE Posthuis Scheemda
voorzitter

Stichting Erfgoed Siep&Co
bestuurslid

Rotary District 1590
bestuurslid

KEES ANDRIESSE
KEES ANDRIESSEbestuurslidmagickees@gmail.com
06 53 67 65 86
SOKHINA ATZEMA
SOKHINA ATZEMAoffice managersecretariaat@groningermonument.nl
06 46 22 74 97
overige functies

Stichting Pieter en Greet Batjes
penningmeester

RAAD VAN ADVIES

ALBERT RODENBOOG
ALBERT RODENBOOGvoorzitter
publiek domein
WINFRYD DE HAAN
WINFRYD DE HAANlid
juridisch domein
PAUL MEURS
PAUL MEURSlid
domein landschapsinrichting
MARCO GLASTRA
MARCO GLASTRAlid
erfgoed domein
PATTY WAGEMAN
PATTY WAGEMANlid
erfgoed domein
PIETER SIEBINGA
PIETER SIEBINGAlid
financieel domein
MONIQUE KRAUWER
MONIQUE KRAUWERlid
publiek domein

COMMISSIES

Bouwtechnische
commissie
SJOERD VAN SOELEN
SJOERD VAN SOELENvoorzitter
Juridische
commissie
Michiel Randag
Michiel Randag
activiteiten
commissie