Vereniging Groninger Monument Eigenaren

Collectieve belangenbehartiger voor eigenaren van het erfgoed in de provincie Groningen

rijksmonumenten, gemeentemonumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden

Start pilotprojecten

Op 6 september j.l. is in de tuin van de monumentale pastorie in Stedum even stil gestaan bij het feit dat de de eerste serie pilotprojecten zijn gestart. 

Het startsein werd gegeven door staatssecretaris Gunay Uslu (OCW), staatssecretaris Hans Vilbrief (EZK) en gedeputeerde Susan Top.

De komende tijd zullen meerdere monumenten aan de pilot mee kunnen doen. U kunt zich hier nog voor opgeven.

Image

Samen sterk voor het behoud van ons erfgoed!

Veel van het gebouwde erfgoed in de provincie Groningen heeft te lijden onder de schadelijke gevolgen van de mijnbouwaktiviteiten. Helaas ervaren veel eigenaren/bewoners de afhandeling van deze mijnbouwschade nog steeds als willekeurig, onzorgvuldig en ontoereikend. Daar zijn wij nu bezig veranderingen in aan te brengen. 

Wij behartigen de belangen van alle eigenaren van een Groninger Monument®  Hieronder verstaan wij al het gebouwde erfgoed zoals rijksmonumenten, gemeente monumenten, karakteristieke- en beeldbepalende panden in het door aardbevingen geteisterde gebied.

Borg Rusthoven:,
één van de manieren om erfgoed te versterken

Wij komen op voor úw belangen en worden inmiddels gezien als een serieuze en gewaardeerde gesprekspartner waar men niet om heen kan. Inmiddels hebben we diverse successen geboekt!

De meeste recente mijlpaal is de totstandkoming van het pilotplan: hier liggen de spelregels vast tussen alle betrokken partijen over het realiseren van maximaal 15 pilotprojecten met ons erfgoed. Met de eigenaar zelf als opdrachtgever, daarbij ondersteund door een zelf gekozen restauratiearchitect. Zie onze zienswijze over meer informatie.

Wij zullen hier de komende tijd regelmatig informatiebijeenkomsten over organiseren om onze leden en donateurs goed op de hoogte te houden van de vorderingen en de resultaten.

Het gaat om
úw eigendom,
úw veiligheid en
úw welzijn!

Lid worden

Bent u eigenaar van een rijksmonument, gemeentemonument, beeldbepalend of karakteristiek pand? En woont u in het "ruime" aardbevingsgebied? Dan kunt u lid worden door een account aan te maken op onze website. Er worden enkele gegevens gevraagd zoals uw naam en mailadres. U bent dan gelijk lid van de vereniging. De kosten van een lidmaatschap is door de ALV vastgesteld op € 25 per jaar.

Image

Donateur worden

Bent u begaan met het erfgoed in onze provincie en met het unieke karakter van de provincie Groningen? Steun dan de eigenaren hun weg te vinden in dit bureaucratische aardbevingsdossier! Meldt u zich dan aan als donateur van de vereniging! De minimale donatie is € 25 per jaar.