ALV 2022

De Algemene Leden Vergadering 2022 wordt gehouden op donderdag 1 december op het Landgoed Ekenstein te Appingedam.

Als je bent ingelogd zijn de volgende, vertrouwelijke stukken nog zichtbaar:

  • herijking opdracht aan de kwartiermaker
  • ingekomen stuk van Jan Sjirk Rodenboog
  • deelnemersliljst

 

Display: