De één loket gedachte: de toegankelijkheid tot kennis, geldstromen, vergunningen e.d. eenvoudiger en overzichterlijker maken voor onze leden

Onze zienswijze op de aanpak van het erfgoed

1
de eigenaar staat centraal in het gehele proces
2
150% criterium van tafel voor karakteristieke en beeldbepalende panden
3
versterkingsnormen zijn richtinggevend
4
de eigenaar is de enige opdrachtgever voor alles wat er aan zijn pand gebeurt
5
maximaal benutten van koppelkansen
6
het werken aan erfgoed is maatwerk: het vereist specialistisch onderzoek én deskundigheid
7
alle financieringsvormen in één entiteit
8
bundelen van schaarse deskundigheid van het erfgoed in één entiteit
9
de eigenaar wordt in het gehele proces begeleid door een eigen (restauratie)architect
10
het recht om het pand terug te brengen in de oorspronkelijke staat na de bevingsperiode
11
vóórfinanciering initiatiefase: doelstelling, haalbaarheid en planvorming
Image

Based Isolation: Borg Rusthoven

erfgoed
Erfgoed:
wat verstaan wij daaronder?

Onder het gebouwde erfgoed verstaan wij alle rijksmonumenten, gemeentemonumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden.

Oftewel een Groninger Monument®

dit beeldbepalend pand is behouden gebleven

"Om het spoor niet bijster te raken in dergelijke schema's heeft de eigenaar wel het vertrouwen en begeleiding nodig van een restauratie architect"

Integrale aanpak en erfgoedfonds in een presentatie

Image
  • Informatief
    Het was de eerste keer dat wij aanwezig waren bij een ledenvergadering van de VGME. Het programma was ...

    Lees meer ...

Presentatie

Onze zienswijze is onlangs gepresenteerd aan de leden op de bijeenkomst van 5 november j.l. in Midwolda.

Het vormt de basis voor het verkennend onderzoek dat onlangs is gestart in opdracht van de vereniging.