ALV 2019 - november

Display:

Onze zienswijze op de aanpak van het erfgoed in het door aardbevingen bedreigde gebied in Noord Nederland. Dit is een discussiestuk en wordt gepresenteerd op de inloopbijeenkomst van 5 november a.s.

Huishoudelijk Reglement ter goedkeuring voorgelegd aan de vergadering