AVG en de privacy regels

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Vereniging Groninger Monument Eigenaren (hierna VGME) verwerkt van haar leden en donateurs

Welke gegevens?

De volgende profielgegevens:

 • voor- en achternaam (verplicht)
 • adresgegevens (verplicht)
 • telefoonnummer (verplicht)
 • e-mailadres (verplicht)
 • banknummer
 • man/vrouw

Object informatie (vrijblijvend):

 • type erfgoed (verplicht)
 • beschrijving pand
 • eigendom pand
 • registratienummer

Schadeinformatie (vrijblijvend):

 • stand proces schadeherstel
 • stand proces versterken
 • stand proces waardecompensatie

 

Privacy instellingen

Profielgegevens:

 • voor- en achternaam zijn zichtbaar op de digitale ledenlijst
 • telefoonnummer en woonplaats alleen zichtbaar met toestemming
 • banknummer, geslacht, mailadres en adresgegevens alleen zichtbaar voor het bestuur

Object informatie:

 • zichtbaar voor het bestuur
 • met toestemming zichtbaar voor andere leden

Schade informatie:

 • zichtbaar voor het bestuur
 • met toestemming zichtbaar voor andere leden

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 • Vereniging Groninger Monument Eigenaren
 • Hoge der A 5
 • 9712 AC Groningen

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via secretariaat@groningermonument.nl

 

Met welk doel verzamelt de VGME bovenstaande gegevens?

De VGME verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor bijeenkomsten, onderzoeken en enquêtes;
 2. je naam op de digitale ledenlijst: alleen zichtbaar voor andere leden (geen donateurs)
 3. banknummer voor automatische incasso na toestemming (toekomst)
 4. schadeinformatie
  - voor gerichte benadering voor onderzoeken, mailingen, etc. voor het bestuur
  - informatie voor de leden om elkaar onderling te kunnen helpen met het uitwisselen van ervaringen
 5. objectinformatie
  - voor gerichte benadering voor onderzoeken, mailingen, etc. voor het bestuur
  - informatie voor de leden om elkaar onderling te kunnen helpen met het uitwisselen van ervaringen

De VGME kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

Je kunt je gegevens op elk moment inzien en eventueel wijzigen.

Onze website is een beveiligde website conform de eisen die er aan worden gesteld (dat zie je aan https://). Wij maken gebruik van een hostingpakket van Argeweb. De financiële transacties (contributies en donaties) worden verzorgd door een erkende, financiële serviceprovider Mollie.