Pagina 1 van 11

Aanmelden voor de pilot Integrale Aanpak Erfgoed

U staat op het punt u aan te melden voor een mogelijke deelname aan de pilot. Zoals aangegeven op onze webstie, is deze pilot alleen bedoeld voor eigenaren van een rijksmonument in één van de gemeenten het Hogeland, Midden-Groningen of Eemsdelta.


Gegevens eigenaar

Op deze en de volgende pagina's vult u de gegevens zo goed mogelijk in. De velden met * zijn verplicht om in te vullen.
Bent u als lid ingelogd in deze website, is een aantal velden reeds ingevuld.


Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Gegevens van uw pand

Op deze pagina vult u de gevraagde gegevens over uw pand zo goed mogelijk in. De velden met * zijn verplicht om in te vullen.


Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
De voorwaarden voor deelname zijn:
- u bent eigenaar van een rijksmonument;
- u woont in één van de genoemde gemeenten het Hogeland, Midden-Groningen of Eemsdelta;
- bereid om de opgedane ervaringen te delen met de leden van de vereniging;
- hoewel leden voorrang krijgen bij de selectie, is lidmaatschap van de vereniging niet vereist;
- u conformeert u aan de aanpak zoals beschreven in het stappenplan van de integrale aanpak;
- er is minimaal sprake van schadeherstel en/of versterking;
- de vereniging mag de pilot waar ik aan mee doe, gebruiken voor promotiedoeleinden.;
- het aanmelden is geen verplichting tot deelname: u kunt tot de daadwerkelijke start afhaken;
- u kunt aan deze aanmelding geen enkel recht ontlenen wat betreft deelname aan de pilot;
- u gaat zelf voor de rol van opdrachtgever, hierbij terzijde gestaan door een restauratiearchitect.


Ongeldige invoer
Ongeldige invoer