Duurzaamheidssubsidies vanaf 1 januari 2024 toegankelijker gemaakt voor monumenteigenaren | Monumenten.nl

https://www.monumenten.nl/nieuws/duurzaamheidssubsidies-vanaf-1-januari-2024-toegankelijker-gemaakt-voor-monumenteigenaren?utm_source=Tripolis&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=monnl231223
Monumenten verduurzamen vraagt altijd om een zorgvuldige afweging tussen cultuurhistorische waarden en de beoogde verduurzamings­maatregelen en -materialen. Niet alles dat in een doorsneewoning wordt doorgevoerd, kan in een monument worden toegepast. Per 1 januari 2024 zijn de isolatievoorwaarden specifiek voor monumenten aangepast, waardoor monumenteigenaren beter van de duurzaamheidssubsidies gebruik kunnen maken.

Excursie verduurzaming villa Barmerhoek

Het komende jaar zijn we van plan om meer aandacht te besteden aan het thema verduurzaming (voorzover binnen onze mogelijkheden). Naast een aantal thema avonden willen we ook gebruik maken van de ons aangeboden excursies. Een andere manier om onderling kennis en ervaring uit te wisselen. Op korte termijn is door het Groninger Landschap en de Hanzehogeschool aangeboden een tweetal excursies te organiseren bij de villa Barmerhoek. Inmiddels is bekend op welke manier de villa verduurzaamt gaat word...
Lees Meer

Inloopbijeenkomst 12 oktober 2023

Op donderdag 12 oktober organiseert het Erfgoedloket Groningen weer een inloopbijeenkomst voor erfgoedeigenaren in het aardbevingsgebied. De bijeenkomst vindt plaats in de Oosterkerk aan de E. Thomassen à Thuessinklaan 1 te Groningen. Net als eerdere bijeenkomsten kunt u tussen 17:00 en 20:00 uur langskomen. Op de inloopbijeenkomst staan wij samen met onze partners voor u klaar om u helpen met uw vragen over erfgoedpand. Bijvoorbeeld als het gaat om verduurzamen, versterken en schadeafhandeling....
Lees Meer

Voorzitter wil snel verder na lof vanuit de zaal

Eindelijk is het zo ver. De leden van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME) kunnen zich inschrijven voor de aanpak van hun pand, waarbij ze zelf  - zoals het hoort - ‘op de bok’ zitten. Zowel de eindeloze lobby als het eindeloze geduld van het VGME-bestuur heeft succes opgeleverd.  De informatie-avond in Appingedam over de pilot die is afgedwongen door VGME, heeft een haast typerend karakter. Het bestuur legt uit, de leden horen aan en stellen vragen. Maar niemand van het b...
Lees Meer

Vooruit kijken is de nieuwe attitude van de VGME

Op een afvalberg van jarenlange ellende groeit dan eindelijk iets supermoois. De aftrap van de pilot om de eigenaren van het Groninger erfgoed, in samenwerking met een restauratie-architect, hun door bevingen aangetaste panden zelf te laten beslissen over herstel, versterking en verduurzaming is een fantastisch resultaat. De staatssecretarissen Vijlbrief en Uslu waren ervoor naar Stedum uitgerukt en gedeputeerde Susan Top ook, maar die zei dat ze sowieso aanwezig zou zijn geweest gezien haar ver...
Lees Meer

Vooraankondiging feestelijk startmoment 6 september a.s.

Zoals al eerder in één van onze nieuwsbrieven aangekondigd, hebben we binnenkort een feestelijk startmoment van de eerste serie pilotprojecten. Uiteraard willen we met zoveel mogelijk leden en donateurs even stilstaan bij deze belangrijke mijlpaal. Dat gaat gebeuren op woensdag 6 september a.s. bij de pastorie in Stedum. Tussen circa 10:45 uur en 14:30 uur op de Kampweg 2. Het startsein van de eerste pilotprojecten zal worden gegeven door de staatssecretarissen Uslu van OCW en Vijlbrief van EZK....
Lees Meer
Trefwoord(en):

Kabinetsreactie op dinsdag 25 april...

Op dinsdag 25 april a.s. om 14:00 komt het kabinet met een inhoudelijke reactie op het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie. We zien met spanning uit wat het ons gaat brengen! Worden er daadwerkellijk verbeteringen aangebracht in het systeem? Wordt alles inderdaad milder, makkelijker en menselijker? Parallel hieraan werkt onze kwartiermaker, samen met het bestuur, aan de afronding van de voorbereidingen van de pilot. Het heeft even geduurd, maar qua snelheid kon het helaas niet anders. ...
Lees Meer
Trefwoord(en):

Erfgoedloketfair: Inloopbijeenkomst 13 april te Siddeburen

INGEKOMEN BERICHT VAN HET ERFGOEDLOKET: Inloopbijeenkomst donderdag 13 april te Siddeburen Op 13 april organiseert het Erfgoedloket weer een inloopbijeenkomst.Tijdens deze bijeenkomst zijn verschillende partners van het Erfgoedloket Groningen aanwezig zodat u met uw vragen direct van de ene partij naar de andere kunt gaan.In het geval dat niet alle partijen waar u een vraag aan heeft aanwezig zijn kom dan naar de stand van het Erfgoedloket. Wij noteren dan zo volledig mogelijk uw vraag en geven ...
Lees Meer

Vijlbrief: gesprek over onze reactie op de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie

Op woensdag 15 maart j.l. heeft er, op uitnodiging van de heer Vijlbrief, een gesprek plaats gehad tussen hem en de voorzitter van de VGME. Onderwerp van gesprek waren de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie in relatie tot het erfgoed.  Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur een notitie opgesteld waarin uitgebreid is ingegaan op de aanbevelingen, maar ook op de ereschuld. Deze notitie is op 15 maart overhandigd aan de heer Vijlbrief. Verschillende onderdelen van deze notit...
Lees Meer

Derk Kremer: Spelregels liggen (bijna) vast, spel is aan eigenaar

Derk Kremer heeft als voorzitter van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME) al heel wat stormen bovenop de bevingen doorstaan. Maar Kremer blijft er koel onder. ,,Het proces dat we beleven is aan de ene kant complex, maar aan de andere kant heel simpel’’ zegt hij met een welwillende glimlach. De VGME zet zich in om in het schadeherstel- en versterkingsproces de monumenteigenaar op de stoel van de opdrachtgever te krijgen. Kremer: ,,Veel organisaties willen graag op de stoel van de eig...
Lees Meer
Trefwoord(en):
 
 Let op:
als je bent ingelogd verschijnt er een menu met meer mogelijkheden voor leden en donateurs. Inloggen kan rechtsboven.