De Stichting WAG en de VGME

​Gisteren is er contact geweest tussen de Stiching WAG en de vereniging. Beide voorzitters en secretarissen. De voorzitter van de Stichting WAG, Lolke Weegenaar, legde kort en bondig uit wat er de afgelopen jaren is gebeurd en wat er is bereikt. Zoals wellicht bij iedereen bekend is er een gerechtelijke uitspraak waarin bepaald is dat er in één keer een bedrag uitgekeerd moet worden aan alle eigenaren in het bevingsgebied. Dit gaat volgend jaar gebeuren.
Dit hoogte van de compensatie wordt berekend door een model, waarin de ligging van het pand (bepaald door de postcode) van grote invloed is op het uit te keren bedrag.

Volgens de Stichting WAG is er een echter te weinig oog voor de bijzondere omstandigheden van monumentale panden en andere bijzondere gebouwen. In de onderhandelingen met de overheid is er nu ook aandacht voor dit aspect. Over dit laatste is uitgebreid gesproken en de voorzitter van de WAG zou het bijzonder op prijs stellen als wij onze invloed willen gebruiken om nog meer aandacht voor dit aspect te krijgen. Met als doel uiteraard dat hier een extra compensatie voor komt. Hiervoor zijn meerdere argumenten aan te dragen. Afgesproken is om dit in onze eerstvolgende bestuursvergadering te bespreken. 

Gronings Hoop gaat weer gloren
Je koopt een villa en sloopt hem om een groter en ...
 

Reacties

Reacties zijn niet beschikbaar voor gasten. Log alstublieft eerst in om reacties te zien en toe te voegen.