Extra Algemene Leden Vergadering op 5 november a.s.

Het bestuur heeft onlangs besloten een extra ledenvergadering te organiseren op dinsdag 5 november a.s. De aanleiding hiervoor is de situatie rondom het beheer van de financiën. Het bestuur vindt het belangrijk dat er op zo kort mogelijke termijn een formele benoeming plaats vindt van de penningmeester. Nadat dit is gebeurd, kan de penningmeester (Kees Bons) ingeschreven worden in de Kamer van Koophandel als officieel bestuurslid. Daarna kan Kees geautoriseerd worden voor onze bank. 

Een tweede aanleiding is de benoeming van een kascommissie. Voor het goedkeuren van de jaarrekening over 2019 is de benoeming van een kascommissie een vereiste. Een andere mogelijkheid is het inschakelen van een accountant. Dit laatste gaat echter geld kosten. Daarom geeft het bestuur de voorkeur aan een kascommissie.

Aangezien er dan toch een ledenvergadering is, lijkt het bestuur het wenselijk om ook het Huishoudelijk Reglement ter goedkeuring voor te leggen aan de vergadering. 

Reserveer daarom 5 november in uw agenda. De vergadering zal worden gehouden op Boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda. Aanvang 19:30 uur. 

Wij proberen voor deze avond ook nog een spreker te organiseren die ons iets kan vertellen over de verzekering van erfgoedpanden. Hierover bestaat veel onduidelijkheid als het gaat om het verzekeren van de herbouwwaarde. Verder ook aandacht voor de aansprakelijkheid als gevolg van aardbevingsschade in relatie tot al of niet versterken.

Ieder lid ontvangt nog nader bericht over deze vergadering.

Na 2022 is er geen ‘duivels dilemma’ meer voor Wie...
Gronings Hoop gaat weer gloren
 

Reacties

Reacties zijn niet beschikbaar voor gasten. Log alstublieft eerst in om reacties te zien en toe te voegen.